- International shipping from 8,50 euro -

Blog

 • Fashion Revolution Week

  Scroll down for English...

  Rana Plaza siger dig måske ikke umiddelbart noget, men du husker det garanteret alligevel godt, når du ser de første billeder, der dukker frem på Google (smut bare over og kig, hvis du skal have genopfrisket - men lov lige at du kommer igen, for det er faktisk lidt vigtigt det her).

  Rana Plaza er den fabrik i Bangladesh, der styrtede sammen for 5 år siden og står markeret som den værste ulykke i tekstilindustriens nyere tid med over 1100 menneskeliv og mere end 2000 tilskadekomne. De betalte alle sammen prisen for den hurtige og billige ‘fast fashion’ mode, der (desværre) er blevet et kendetegn for en stor del af modebranchen.

  Fashion Revolution er en organisation, der arbejder for mere gennemsigtighed i modebranchen, og Fashion Revolution Week er opstået som en markering af årsdagen for Rana Plaza ulykken.
  Når du ser skilte poppe op rundt omkring med spørgsmålet 'Who made my clothes', så er det for at få modebranchen til at svare og tage ansvar.

  Os der syr selv, kan skilte os med 'I made my clothes', og det er allerede et godt skridt på vejen til at tage afstand fra den voksende ‘fast fashion’ modebranche.

  Men så ikke helt alligevel, for vi er en del af den, når det kommer til alt det stof, vi bruger - og så kunne vi passende spørge 'Who made my fabric'?

  Hvis du gerne vil slippe for at skulle ud og spørge hver gang du køber stof, så kan vi hjælpe dig. Vi har nemlig allerede spurgt.
  Det er nemlig sådan, at vi håndplukker og udvælger leverandører, producenter og designere, som både kan og vil svare på det spørgsmål (og så vælger vi vel at mærke kun dem, der svarer 'rigtigt').

  Og hvad er det rigtige svar så?
  Nøgleordet er bæredygtighed i alle dets mange betydninger, og det handler både om materialer, produktion, distribution og forarbejdning - og ikke mindst de mennesker der er involveret i processen.

  Den korte udgave af nogle af de tanker og overvejelser vi gør os, får I lige her:

  • Vi vælger ofte leverandører der kun producerer på bestilling og/eller i så begrænsede mængder, at de ikke har kæmpe lagre liggende af alt muligt, som genererer både overproduktion og spild (og spildt arbejde for de mennesker der producerer det). Det betyder nogle gange ventetid og en lidt højere pris, men det er værd at vente på og betale for.
  • Vi køber ind fra nogle af modebranchens restlagre - det vil sige stof som allerede er produceret, men som er i overskud - og som ellers ville blive kasseret, hvis ikke der var nogen der sørgede for at få det videre ud i verden til sådan nogen som os og jer.
  • Økologiske og bæredygtige materialer står vores hjerte ret nært, og når vi kan, og i øvrigt synes at produktet også lever op til at være holdbart både i brug og stil over tid, så vælger vi økologisk og bæredygtigt.
  • Vi elsker små designere som kræser om deres produkt og udvælger både materialer og produktionsmetoder ud fra en kærlighed til både mennesker, miljø, æstetik, stil og funktion.
  • Sidst men ikke mindst; stoffet (og dermed også tøjet) skal kunne holde til både at blive brugt og elsket længe. For jo mere du bruger et stykke tøj, jo bedre.

   

  Vi er hverken fanatiske, idealistiske eller på nogen overbevist om at vi kan sikre verden en tekstilindustri, der hverken tager menneskeliv eller belaster vores miljø. Men vi brænder for projektet, og vi kan gøre så meget vi kan - sammen kan vi gøre lidt mere.
  Hver gang du køber stof hos os, kan du være sikker på, at der er taget alle mulige forbehold for ikke blot at flytte et andet led af modebranchens fast fashion med hjem til symaskinen.

  Vi markerer Fashion Revolution Week med 20% RABAT PÅ ALT STOF I 3 DAGE -  husk at bruge rabatkoden FRW18.

  Det gør vi for at give lidt, som vi håber I vil give igen ved at sy noget lækkert til jer selv, som hverken er hurtigt eller billigt. Og så håber vi, at I også fremover vil huske at tage stilling - både når I køber og når I syr tøj, for det er faktisk lidt vigtigt for os allesammen.

  Der er nemlig altid nogen, der betaler prisen.
  Skal vi ikke bare sige, at det nu fra nu af er dig og mig?
  Og så er du færdig med at være hurtig og billig både i tøjet og ved symaskinen, ik?

  Så lover vi at blive ved med det vi gør.

  Du kan forresten læse mere om Fashion Revolution Week her, hvis det skulle have fanget din interesse: https://www.fashionrevolution.org


  Does Rana Plaza ring a bell? If not, I'm sure it will by a glance at the first pictures that appear on Google (go ahead and take a look, but promise to get back here, because this is kind of important).

  Rana Plaza is the factory in Bangladesh that collapsed 5 years ago and is marked as the worst accident in the textile industry's recent era with more than 1100 human lives and more than 2,000 injured. They all paid the price for 'fast fashion' which (unfortunately) has become a hallmark of the fashion industry.

  Fashion Revolution is an organization who works for more transparency in the fashion industry, and Fashion Revolution Week has emerged as a yearly statement of the Rana Plaza accident.
  When you see signs popping up with the question 'Who made my clothes', it's for the fashion industry to answer and take responsibility.
  I you sew your own clothes you can flash the, "I made my clothes" sign,  which it is a good step on the way to take distance from the growing 'fast fashion' industry.

  But not quite enough. We are part of it when it comes to all the fabric we use - and then we could very well start asking 'Who made my fabric'?

  If you would like to avoid having to ask each time you buy fabric, we can help you, since
  we've already asked. In fact, we handpick and select our suppliers, manufacturers and designers based on those who can and will answer that question (of course we only take those in, who has the right answers).

  So, what is the right answer?
  The keyword is sustainability in all its many meanings, and it is about materials, production, distribution and processing - and not least the people involved in the process.

  We'll give you the short version of some of the thoughts and considerations we make:

  • We often choose suppliers who only produce on order and / or in limited quantities, so that they do not have huge stocks that generates overproduction and waste. This sometimes means waiting time and a slightly higher price, but it is worth waiting for and paying for.
  • We buy from some of the fashion industry's 'dead stocks' which is fabric that have already been made but are in surplus - and it would be discarded if it wasn't for those agents who makes sure to get it out to someone like us and you.
  • Organic and sustainable materials are very close to our hearts and whenever we can, and when the product also meets our exceptions in regards of durability both in use and style over time, we choose organic and sustainable.
  • We love small designers who care about their product and choose both materials and production methods based on a love for both people, environment, aesthetics, style and function.
  • Last but not least; The fabric (and thus the clothes) must be able to last for a long time in.

  We're not fanatical, idealistic or convinced that we can ensure the world a textile industry that does not take human lives or harm our environment. But we are passionate about the project and we can do as much as we can - together we can do a little more.
  Every time you buy fabric from us, you can be sure that all possible precautions have been made to not just move another part of the fashion industry's fast fashion home to your sewing machine.

  We mark Fashion Revolution Week with 20% DISCOUNT OF ALL FABRIC FOR 3 DAYS - Remember to use the discount code FRW18.

  We do this to give a little, while hoping that you will give back by making something for yourself that is neither fast or cheap.
  And we hope that you'll remember the importance of choosing fabric that is sustainable in one of its meanings - both when you buy clothes and when you sew your own. It's actually kind of important for all us.

  There is always someone who pays the price.
  Should we just agree that from now on it's you and me?
  And then you're done being fast and cheap both in your clothes and by the sewing machine, right?

  Then we promise to keep doing with what we do.

  BTW, you can read more about Fashion Revolution Week right here: https://www.fashionrevolution.org

 • Le 204 Coat with incorporated scarf

  Scroll down for English...

  Inden vi helt slipper vinteren, og inden jeg helt slipper denne her, før den går i hi indtil efteråret, så skal I altså lige se den. Den er fantastisk!

  Jeg tøvede ikke et sekund, da jeg så mønstret første gang. Designeren er franske DP Studio, som jeg efterhånden er blevet ret begejstret for - ikke mindst på grund af detaljer, som den på frakken her med det indbyggede tørklæde.

  Mønstret er ikke for begyndere, og jeg må også erkende, at jeg var lidt udfordret et par steder. Dertil kommer at det er nok også er tæt på den beklædningsdel, jeg endnu har syet med flest mønsterdele.
  Syvejledningen er en anelse kortfattet omkring nogle af de mere tricky detaljer, så der skulle indimellem kløes lidt i nakken og prøves lidt frem og tilbage før jeg var i mål.
  Særligt omkring isætning af foer omkring slidsen, og så lidt med rækkefølgen i det hele taget, som var lidt anderledes end i det fleste andre frakkemønstre, jeg har haft fingrene i.
  Men i mål kom jeg, og resultatet var enhver udfordring undervejs værd.

  Den er lidt stor i størrelsen, og jeg kunne godt have kravlet i en 36. Men der er plads til en god sweater, og den har dejlig lange ærmer, hvilket jeg altid godt kan lide, så jeg flyttede ind.

  Jeg har syet den i 'Shady Brown', som er en ren uld, med fin twillstruktur på retsiden og filtet bagside. Den er tung, men ikke så tyk, og faktisk er den lige på kanten til hvor tykt stof, jeg vil anbefale til frakken for at få den pæn de steder hvor der skal syes i mange lag - særligt omkring bæltestykke og tørklæde kombineret med lynlås kan det give lidt udfordringer, hvis stoffet er for tykt. Og så kan det anbefales at vælge noget, der er nemt at presse, så alle sømrum kan blive presse rigtigt for at fylde mindst.
  Jeg har foret med en tynd cuprofoer.

  Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve den igen i noget blødere uld og en størrelse mindre. Det bliver nok ikke lige foreløbig, men når nu alle koderne er knækket og alle erfaringerne gjort, så forestiller jeg mig endnu større tilfredsstillelse med at sy den næste.

  Mønstret kan du finde lige her, Shady Brown uldstoffet finder du her, og vores udvalg af cuprofoer er lige her.


  Before the winter (finally) takes off (soon!) and before I take this one off to let it rest until fall, you've got to see it. It's fantastic!

  I didn't hesitate for a second when I saw this pattern from French DP Studio. In fact, I've become quite a fan of their patterns - not least because of the level of details like this one with the incorporated scarf.

  It's not a pattern for beginners, and I must admit that I was a bit challenged - along with the fact, that I think it is the garment with most parts, I've sewn so far. 
  The instructions are slightly (too) brief at some very critical points concerning the more tricky parts of the construction, so a couple of times I had to try, go back and try again before I got it. Mostly concerning the lining and the way of doing it compared to other coat patterns, I've worked with.
  But I got it and I love the result. 

  I made a size 38, and it's big. Not way too big , but I could have easily slipped into a size 36. There's room for a warm sweater and sleeves are pretty long, which I like, so I moved in. 

  I made it in 'Shady Brown' which is a wool with a nice twill structure, and felted on the back side.
  It's heavy but not thick, and it's actually just about the limit to how thick fabric I would recommend for this pattern to get a perfect result in those parts, where you have many layers - especially around the belt piece, the scarf and the zipper in between. 
  I also recommend that you choose fabric that is easy to press in order to get the seam allowances put down nicely on the back.
  For lining I used a lightweight cupro. 

  I really would like to try it again in a softer wool and in a size 36. 
  It's not going to be right now, but since I nailed it and got some experience with it, I'm imaging even more satisfaction when making the next one. 

  You can buy the pattern right here, and the Shady Brown wool is available here, and our selection of cupro lining right here.


 • Gemma Maxi Dress

  Scroll down for English...

  Hvis du har brug for bare at føle dig behageligt omfavnet, og samtidig være elegant, så skulle du tage at sy dig en en Gemma - og den her strækvelour i ren økologisk bomuld kan på det varmeste anbefales til formålet.

  Gemma er endnu en model fra efterårskollektionen fra Named Clothing (du kan se Stella fra samme kollektion lige her), og ja, jeg har sagt det før, og siger det igen; jeg elsker mønstrene fra Named Clothing! Størrelser, pasform, snit, instruktioner og gennemarbejdet perfektion - det hele er bare så veludført, og det er en fornøjelse at kaste sig ud i hver eneste gang. Gemma er absolut ingen undtagelse.

  Det grafiske snit i Gemma med de diagonale linjer gør sig godt i både ensfarvet og med lidt kontrast på. Det behøver ikke være mere kontrast end at man fx kan tage vrangsiden af stoffet eller vende luven, hvis man fx, som jeg har gjort, syr den i velour eller andet stof med lang luv.

  Med i mønstret er der også en sweatshirt med samme grafiske linjer og den fine høje hals.
  Den har Trine syet i en doubleface interlock, så kontrasten ligger i det samme stykke stof, hvilket er en fordel, så det har præcis samme tekstur, stræk osv.
  Den er lavet af økologisk uld og bomuld - og er simpelthen så skøn i kvaliteten med god fasthed og perfekt kombination af lunt, ikke for varmt, blødt og åndbart. Der er billeder af sweatshirten længere nede.

  Kjolen er syet i en str 36 uden tilretninger, og som I kan se, så sidder den altså forholdsvis tæt til kroppen. Man kunne fint gå en størrelse op, hvis man vil have den knap så tight. Dog vil jeg anbefale at lave den tight, hvis man syr den i en blød og behagelig velour som denne her, for den vil man rigtig gerne have tæt på kroppen :-)

  Den økologiske bomuldsvelour, har vi i flere farver, og jeg valgte en af sæsonens favoritter, nemlig den smukke smaragdgrønne, som desværre er udsolgt lige i øjeblikket, men på vej igen, så du kan holde øje med den i shoppen lige her ->

  Mønstret på Gemma finder du lige her ->
  Hvis du vil have fingrene i den skønne blå med blå interlock, så finder du den her ->


  If you need to just feel comfortably embraced, and elegant at the same time, you should make yourself a Gemma - and this organic cotton stretch velvet is highly recommended for that exact purpose.

  Gemma is another make from the fall collection from Named Clothing (you can see Stella from the same collection here ->). I've said it before, and I say it again; I love the patterns from Named Clothing. Sizing, fit, cut, instructions and thorough perfection - it's just all so well done, and it's such a pleasure each and every time.

  The graphic cut in Gemma with the diagonal lines are great in both solids and with contrast. It doesn't have to be more contrast than fx use the wrong side of the fabric or turn the pile if you use a velvet or other fabric with long pile.

  Included in the pattern, you get the option to make a sweatshirt as well, with the same graphic lines and the fine high neck.
  Trine made the sweatshirt in a double face interlock with dark blue one side and bright blue on the other - so the contrast is in the same fabric, which is nice, so you have the same texture, stretch etc.
  It's made from organic wool and cotton, and it's a really gorgeous quality with a nice firm hold and a perfect mix of warm, not too warm, soft and breathable.
  There's a couple of pictures of the sweatshirt further down this post.

  I made the dress a size 36 with no alterations, and as you can see, it's rather tight. You could go a size up, if you want it less tight.
  Though, if you make it in this fabric, you really want it to be tight, to have this wonderful soft feeling as close as possible :-)

  The organic cotton stretch velour is available in several colors, and I chose one of the season's favorites; the beautiful emerald green, which unfortunately is sold out at the moment, but on its way back, so  you can keep an eye in the shop here ->

  The Gemma pattern is available here ->
  If you need some of the gorgeous blue with blue interlock, you'll find it here ->

  Foto: @thorafotografi

 • Candy Pocho Stella Raglan Shirt Dress

  Scroll down for English...

  Nogle gange står man med et mønster og søger det helt rigtige stof, og andre gange står man med stoffet og mangler det helt rigtige mønster.
  Sådan har jeg stået længe med Candy Pocho fra nani IRO.
  Det er en single gauze i en blanding af hør og bomuld, og da den er single, er den let transparent, og så har den en lækker lidt grov struktur og fald med en god blanding af både blød og let stivhed.

  Mønstervalget faldt langt om længe på Stella Raglan Shirts Dress fra efterårets kollektion fra Named Clothing. Den er foret i for- og bagstykke, men ikke i ærmerne, hvilket er helt perfekt til at fremhæve stoffets let transparente struktur uden at kjolen bliver gennemsigtig, der hvor den ikke må være det. Jeg har brugt en let sort cuprofoer til for- og bagstykke.

  Kjolen har en skæring lidt højt i taljen, der fremhæves med en smal elastik i lukket løbegang. Den enkle slids i halsen er vendt med foret, så der er ingen synlige sting, og halsen lukkes fint med det lange bindebånd. Derudover er der fine detaljer indeni bla. med franske sømme i raglansnittet.

  Jeg har her syet en str. 36 uden tilretninger.

  Mønstret på Stella, kan købes her, og du får også mønster med på en skjorte med knapper i samme raglansnit ->
  Candy Pocho single gauze kan købes her (den findes også i hvid, grå og pink) ->
  Det sorte cuprofoer har vi her ->


  Sometimes you have the pattern and search the right fabric, and sometimes you have the fabric and search the right pattern.
  The last scenario has been the case for me for quite some time with the Candy Pocho from nani IRO. It's a single gauze in a cotton/linen blend, and since it's single it's slightly see-through with a lovely texture and a perfect mix of soft and stiff.

  My choice of pattern finally ended with the Stella Raglan Shirt Dress form the FW17 collection from Named Clothing. It's lined in front and back pieces, but not in the sleeves, which is perfect to show the slightly transparent structure of the fabric - and the dress stays opaque where it's supposed to. I chose a light black cupro lining for the front and back.

  The dress is cut a little high in the waist with a narrow elastic in a hidden casting. The simple slit in the neck is turned with the lining, so no visible stitches, and the neck closes really nice with the large tie. Besides from that, it also have nice details inside, like french seams in the raglan cut.

  I made a size 36 with no alterations.

  The Stella pattern is available here, and you get a shirt pattern in there as well ->
  Candy Pocho single gauze is available here (also in white, grey and pink) ->
  The black cupro lining can be found here ->  Foto @thorafotografi

 • Sapporo Coat

  Scroll down for English...

  Sapporo Coat fra Papercut Patterns er et af efterårets mest populære mønstre.
  Vi er ret vilde med den, fordi den kan laves i så mange forskellige udgaver, hvor stofvalget i høj grad får lov til at bestemme om det er en frakke, jakke, cardigan eller oversize kimono-ting.

  Jeg har lavet en let frakkeudgave i en sort uld med lidt struktur i vævningen og en anelse stræk. Det er en forholdsvis let og blød frakkeuld som falder fint til, og er ret behagelig at have på.
  Som foer har jeg valgt en lidt kraftig twillvævet cuprofoer i en smuk gylden tone, som står smukt i kontrast til den sorte uld.

  Pasformen i Sapporo er oversize, og den har let cocoon snit med lidt mere fylde over skuldrene og ned over hofterne, som snævrer lidt ind ved lårene. Den ligger i 3 størrelser, og er forholdsvis stor i størrelsen - det er mønstrene fra Papercut faktisk generelt. Jeg har her syet den mindste størrelse (XXS/XS), og kunne faktisk godt have brugt den mindre for at føle mig helt hjemme i den.
  Den er uden lukning, og min udfordring er lidt at den ligesom glider af skuldrene, fordi den lidt tunge uld trækker den ned, og bliver godt hjulpet af den glatte foer. Et par usynlige hægter ligger klar til at blive syet på for at hjælpe lidt på det.
  Jeg er ret vild med snittet, især halsudskæringen, linjerne bagpå, og den fine konstruktion med lommerne, så jeg kunne godt finde på at lege lidt med at nedjustere oversize looket på den, og forsøge at forlænge ærmerne til en næste gang.

  Den er forholdsvis nem at sy, og kræver egentlig ikke de store skrædderkundskaber - udover selvfølgelig at få foeret sat i. Og her synes vi altså godt det kan betale sig at ændre lidt på den arbejdsgang, mønstret foreslår.

  Første ændring er ærmefoeret. Mønstret foreslår at man bruger yderstoffet som foer i ærmerne. Det har selvfølgelig den fordel at man ikke kan se foret inde i de brede ærmer, når man har den på - omvendt så kan netop dét også være en fin detalje.
  Hvis du vælger at bruge yderstoffet som foer i ærmerne, så passer den angivne stofmængde (2,8 m), men hvis du vælger at bruge foer i ærmerne, kan du trække 0,5 m fra stofforbruget til yderstof, og istedet lægge 0,5 m til stofforbruget til foer.

  Hvis du har syet en frakke eller jakke med foer, så ved du måske at man oftest vender jakken med foeret og syer ærmerne sammen til sidst (med mindre du gør den på den skræddernørdede måde, hvor en del håndsyning indgår).
  Vi vil faktisk gerne undgå en hel masse håndsyning, så vi tager den mere industrielle tilgang til foeret, og vender det med jakken.
  Du skal faktisk bare sy hele yderjakken sammen, og hele 'foerjakken' sammen, så du har de to 'jakker' hver for sig - og lade et hul på 15-20 cm stå åben i den ene sidesøm i foeret.
  Så syer du yderjakke og foer sammen i halsudskæring, forstykker/belægning og bund (til den del kan du fint følge vejledningen i mønstret). Til sidst vender du frakken rigtigt ved at trække den gennem ærmerne.
  For at få lukket ærmerne i bunden 'fanger' du dem (et ad gangen) med yderstof og foer gennem hullet i sidesømmen, trækker dem ud gennem hullet, syer sammen rundt i ærmekanten og vender det inden gennem hullet igen. Hold tungen lige i munden, så du ikke får dem 'snoet'.
  Når det er gjort, så har du kun et hul i sidesømmen, der skal lukkes med hånden istedet for hele ærmet rundt.
  Det lyder meget simpelt, og det er det egentlig også når man lige har prøvet det nogle gange, og får styr på teknikken.

  Mønstret på Sapporo kan du købe her ->
  Den sorte uld finder du her ->
  Og den gyldne cuprofoer har vi her ->

  Den fine kjole jeg har på, er Helmi fra Named Clothing, som du kan læse mere om her ->


  Sapporo Coat from Papercut is one of our most popular patterns this fall. 
  We love it because you can do so many things with it, and let the fabric choice decide whether it's a coat, jacket, cardigan or oversize kimono-thing.

  I made light coat version in a black textured wool with a bit stretch. 
  It's a rather light and soft wool coating fabric with nice drape and a high level of comfort.
  For the lining I chose a cupro twill lining in a beautiful golden tone, which is perfect as a contrast to the black wool.

  Sapporo is oversize and it has a cocoon-ish cut with a lot of volume around the shoulders down to the hip, and then it narrows in towards the thighs. The sizes are big - which is general for Papercut Patterns. I made the smallest size (XXS/XS), but could have used a size or two smaller to feel at home in it. 
  It has no closure and my main challenge is that is slides off my shoulders, because it is pulled down by the weight of the wool - and helped to do it by the smooth lining. A couple of hooks and loop will help to keep it in place.
  I really like the cut, in particular the neckline, the lines on the back and the pocket construction.
  I'm thinking of scaling the oversize look on it down somehow and adding length to the sleeves for a future version.

  For a coat, it's not a difficult one to sew - the main difficulty is inserting the lining. 

  The pattern suggests that you use the other fabric inside the sleeves. We prefer to use lining inside the sleeves to avoid the bulkiness of two layers of thick wool. If you do this, you can deduct 50 cm from the outer fabric and add it to the lining instead. 

  Instead of following the instructions where you start by sewing the outer fabric and lining together in the sleeve hems and end by handsticthing the sleeve lining to the body lining, we suggest that you do it the more industrial way and 'bag the lining' instead, like you normally do in other coat patterns. 
  So you sew the outer coat and the lining coat as two separate coats - leaving a 15-20 cm opening in the lining side seam. Then you attach and sew the outer fabric and lining together in the neckline, front pieces/facing and hem. Finally you finish the sleeve hems by pulling them out through the hole you left in the side seam. It's much easier this way - and not that difficult once you've tried and practiced a couple of times.

  Buy the Sapporo pattern here ->
  The black wool here ->
  And the golden cupro lining here ->

  The dress I'm wearing is my most recent Helming Tunic Dress from Named Clothing, which I wrote about here ->   Foto @thorafotografi

 • Helmi the 4th

  Scroll down for English...

  Helmi er blandt et mine yndlingsmønstre fra Named Clothing.
  Det her er vist fjerde gang, jeg kaster mig over den, og jeg bliver ligeså glad for den hver gang uanset om det er en let sommerudgave eller en lun vinterversion, som her.
  Sidste vinter lavede jeg den i en lækker grøn uld/viscose (som desværre er udsolgt), og den kan du se lidt af her under frakken.

  Snittet er enkelt og yderst behageligt med en pasform, der sidder fint til over skulder og bryst, og så har lidt vidde fra taljen og ned med skørtet, der ender i fine buer.
  Jeg har kortet skørtets bagstykke af, så det er ligeså langt som forstykket - på mønstret er bagstykket lidt længere end forstykket.
  Ellers er den syet helt som den er uden tilretninger i str 38.

  Og så til stoffet...
  Jeg har haft fingrene i meget stof efterhånden, og nogle gange støder jeg på noget, der bare træder ud fra alt det andet. Denne her 'Lanacrespi' er en af dem.
  Det er en lidt kraftig uldcrepe med den fineste struktur i vævningen, som er både blød og sprød.
  Kombinationen af struktur, tyngde og fald er bare så perfekt - og så holder den sig så fint når man den på, stort set uden at krølle. Og så er jeg helt vild med den lidt mørke, støvede grønne tone.
  Hvis det ikke var fordi der også skulle være lidt tilbage til jer, så havde jeg syet hele min vintergarderobe i den :-). Den er også fin til både nederdele, enkle bluser og skjorter.

  Den fine knap, jeg har brugt til det øverste synlige knaphul er den samme, som jeg havde i min Astrid buksedragt, som du kan se her.
  Inde i den skjulte knapstand har jeg brugt tryklåse.

  Du kan finde 'Lanacrespi' i shoppen lige her ->
  Og mønstret på Helmi er her ->


  Helmi is among my favorite patterns from Named Clothing.
  I think this i my fourth, and I'm just as happy about it every time i make it, whether it's a light summerversion, or a winter version like this one.
  Last winter, I made it a green wool/viscose blend (which unfortunately is sold out) - you can see a bit of it here under the coat.

  The cut is simple and comfortable with a perfect fit over the shoulders and chest, that gets looser from the waist with the skirt that ends in a lovely curved hem. 
  I shortened the back skirt to the same length as the front skirt - in the pattern, the back skirt is longer than the front skirt. 
  Besides from that I made it completely by the book in a size 38.

  And then to the fabric...
  I've touched a lot of fabric, and some times I find something that just steps out a bit more than everything else. This 'Lanacrespi' is one of them.
  It's a medium weight wool crepe with the most amazing structure,that is both soft and crispy.
  The combination of the structure, weight and drape is just so perfect! And I love the dusty green tone.
  If it wasn't because I had to leave something for you, I would have made my entire winter wardrobe in it :-) It would be great for a skirt or a simple blouse or shirt as well.

  The button is the same ones I used for my Astrid jumpsuit, which you can see here ->
  I used snap pressure buttons inside the hidden stand.

  You can find 'Lanacrespi' in the shop here ->
  And the Helmi pattern here ->   

  Foto @thorafotografi

 • Beryl Bomber Dress

  Scroll down for English...

  Når Named Clothing udgiver en ny kollektion, så sker der næsten altid det, at jeg kigger på den, og tænker; "Hmmmm...det var måske ikke lige mig".
  Så venter jeg lidt og holder høje på Instagram, når andre begynder at dele deres kreationer, og så sker der næsten altid det, at jeg tænker; "Nå! nu prøver jeg altså alligevel".
  Og så sker der næsten altid det, at jeg får et stykke nye yndlingstøj, og tænker; 'Wow! hvorfor var det lige jeg først kom igang nu".
  Den seneste kollektion var ingen undtagelse fra ovenstående, og faktisk var Beryl nok den af modellerne, jeg tænkte mest "hmmm..." om til at starte med. Men det er i den grad blevet til et Wow!

  Jeg har lavet en vinterlig hverdagsudgave af Beryl i en ret lækker blanding af uld og bomuld med et bouclé agtigt look, som er strikket, men forholdsvis fast og ikke for tyk.
  Beryl er fin at bruge både som kjole, men også som en åben cardigan, så derfor valgte jeg at ændre mønstret en smule og sætte en lidt længere delbar lynlås i, og så undlade at sy den sammen i bunden under lynlåsen, som mønstret ellers foreskriver.
  Elastikken i taljen har jeg flyttet ca 4 cm op for at ramme rigtigt i taljen.
  Derudover har jeg undladt lommer for ikke at få for meget fyld på siderne.
  Til kanten i halsen har jeg brugt selve stoffet istedet for en rib. Jeg har strøget G707 vlieseline på for at give kraven lidt hold og samtidig bevare strækbarheden i stoffet.
  Jeg har også brugt G707 til belægning ved lynlås - igen for at give hold uden at fiksere.

  Jeg har lavet en str 36 uden tilretninger udover det nævnte med delbar lynlås og placering af elastikken.

  Beryl kan varmt anbefales både til en blød strik og til noget mere fast - både med og uden stræk. Den kan både laves hverdagsafslappet og festlig fin afhængigt af stofvalg.
  Længere nede er der også et par billeder af de to udgaver Trine har lavet - den ene i en sort viscose/lyocell blanding med let stræk (samme kvalitet som den blå buksedragt her er syet i), og den anden i en blød bomuld/modal twill.

  Mønstret til Beryl kan du købe lige her ->
  Den bløde uld/bomuld strik, som jeg har brugt, finder du her ->
  Den sorte viscose/lyocell som Trine har brugt er her ->
  Og den bløde bomuld/modal twill finder du her ->


  When Named Clothing releases a new collection, I almost always look at it and think; 'Hmm...not really for me'. Then I wait a bit and watch Instagram for others to start making and sharing, and then I almost always after a while think; 'Well, now I'm just going to try". 
  And then I almost always end up with a new piece of favorite clothes, and think; 'Wow! why on earth did I wait so long to make this'. 
  The FW17 collection was no exception from this, and actually Beryl was one of those I was really 'Hmmm...' about to start with. But now it has become a true Wow!.

  I made a winterly everyday version of Beryl in a pretty delicious wool/cotton blend with a bouclé-ish look. It is knitted but quite firm and not too thick. 
  Beryl is great to use both as a dress, but also as an open cardigan, so I changed then pattern a bit and used a separable zipper, and left it open below the zipper. 
  I moved the elastic in the waist 4 cm up according to my waist. 
  I omitted the pockets to avoid to much fill on the sides. 
  For the neckline I used the fabric instead of rib, and I used G707 fusible interfacing to give it hold, but still allowing the fabric to stretch. I used the same for facings along the zipper to stabilize without fixating. 

  I made a size 36 with no adjustments except from the already mentioned with the zipper and placement of the elastic. 

  Beryl is highly recommended - both for a soft knit like this one, but also for something more firm and light - and it works very well in both woven and knitted fabric. 
  Further down I added a couple of pictures of the two versions Trine made. The black one in a soft stretchy viscose/lyocell blend and the other one in a soft cotton/modal twill.

   You can buy the Beryl Bomber Dress pattern here ->
  The soft cotton/wool knit I used  is available here->
  The black viscose/lyocell blend Trine used is here ->
  And the soft cotton/modal twill is here ->   Foto: @thorafotografi

 • Agate Pencil Dress


  Scroll down for English...

  Agate Pencil Dress var en klar favorit, da Named Clothing lancerede deres FW17 kollektion.

  Stofvalget faldt hurtigt på en let strukturvævet uld i en helt fantastisk kvalitet med en smule stræk og helt perfekt tyngde til en kjole som Agate.
  Egentlig ville jeg gerne lave den bare i helt sort, men omvendt ville jeg også gerne udnytte de fine linjer i snittet, som jo indbyder til at lege med lidt kontraster.
  Så til kontrast blev det smukke Lei Nani for Beautiful Corolla fra nani IRO's Beau Yin Yang kollektion i en let og lækker bomuldslawn.

  Jeg elsker detaljen med den lange slids, der 'styres' med en usynlig lynlås, og så er jeg også ret begejstret for halsudskæringen og ærmerne - især sådan som snittet fremhæves, når kjolen laves med kontrast.

  Bæltet har jeg blot lavet ved at folde en strimmel og sy sammen med to d-ringe i den ene ende. Jeg har undladt bæltestropper, så jeg kan rykke lidt op og ned på bæltet.

  Jeg har syet den i en str 36, og kan nemt smutte i den uden brug af lynlåsen i siden - måske fordi stoffet er lidt strækbart. Jeg har lidt for meget stof nederst på ryggen, hvilket kan justeres ved at tage lidt mere ind i indsnittene på ryggen - alternativt måske gå en størrelse ned, afhængigt af stoffet.
  Den skal i hvert fald prøves igen, for det er virkelig en lækker kjole.

  Den sorte uld kan købes lige her ->
  Den fine nani IRO lawn her ->
  Og mønstret på Agate er lige her ->


  Agate was a top favorite, when Named clothing released their FW17 collection.

  I chose to make it in a lightweight structured wool in an amazing quality with a bit stretch and perfect weight for a dress like Agate.
  I really just wanted to make a black dress, but I also wanted to take advantage of the fine lines in the cut, which invites to play with contrasts.
  So for the contrast I chose the beautiful Lei Nani for Beautiful Corolla from nani IRO's Beau Yin Yang collection in a light delicious cotton lawn.

  I love the detail with the high vent controlled by an invisible zipper, and I'm also very fond of the neckline and the sleeves - especially the way they are highlighted when making the dress with contrast fabric.

  I made the belt by folding a strip of the fabric and sewing it with to d-rings in the end.
  I omitted the belt loops to be able to place the belt a bit up or a bit down.

  I made a size 36, and I can easily get it on without using the zipper in the side seam - maybe due to the stretchy fabric. I have a bit too much fabric on my lower back, which can be fixed by adjusting the darts - or maybe I will go a size down for a next time, depending on the fabric.
  It really is a gorgeous dress, so I will definitely make it again.

  You can buy the black wool here ->
  The nani IRO lawn here ->
  And the Agate pattern right here ->

 • Økologisk hørsæt // Organic linen combo

  Scroll down for English...

  Hør behøver altså ikke at være kedeligt (hvilket vi jævnligt hører, når snakken falder på det).
  Særligt den strikkede af slagsen og vævninger med tyngde og struktur, som er anderledes end den klassiske, er med til at rykke lidt ved den påstand.

  To varianter af ikke kedeligt hør er her forenet i et ret lækkert og ikke særlig kedeligt sæt.

  Blusen er lavet af økologisk hørstrik i en dyb marineblå farve. Den har en jævn, men lidt 'knudret' struktur, fordi den er strikket med snoede garner, hvilket blandt andet er med til at gøre den stærkere. Det giver den også et helt fantastisk levende udtryk.

  Strikken er ikke elastisk, og trækker sig derfor ikke sammen igen, når den udvides.
  For at få det pæneste resultat har jeg derfor brugt formbånd i ærmegabene og ved ombukket i halsen, og jeg har syet en strimmel engleelastisk med i skuldersømmene. Det er med til at holde på den, så den ikke trækker ud af facon, når man har den på.
  Når jeg har haft den på, plejer jeg at dampe den i facon, hvor den har trukket ved fx albuer og barm, og så er den klar til brug igen (for at undgå unødvendig vask, blot for at få den til at trække sig sammen).

  Hvis du ikke kender formbånd, så har Signe fra Skaberlyst skrevet lidt om det her. 
  Du kan købe formbånd hos os lige her i sort og lige her i hvid.

  Nederdelen er også lavet af økologisk hør - i den samme blå farve som strikken.
  Det er en ret grov og tung twillvævning, som er god til fx bukser, jakker og som her, nederdele.
  Jeg har sat en helt tynd foer i den, for at den glider bedre på strømpebukser, og for at hjælpe med at holde lidt på den ifht krøl og folder, når man fx sidder ned. Den krøller dog slet ikke på samme måde som almindelige hørvævninger på grund af tyngden og twillvævningen, som giver den et helt andet og mere flydende fald.

  Både strik og twill er lavet af GOTS certificeret økologisk hør, og de er begge produceret af tyske Lebenskleidung. Hørfibrene kommer fra det nordlige Frankrig, og er dyrket under økologisk certificerede forhold. De er spundet, strikket/vævet og farvet i Østrig, ligeledes med GOTS certificering, så du får det næsten ikke mere bæredygtigt og rendyrket naturligt.

  Du kan se hele vores udvalg af økologisk hør lige her.
  Strikken har jeg også tidligere vist i den lyse udgave til en enkel sommerbluse, som du kan se lige her.

  Mønstret på blusen er Lark Tee fra Grainline Studio, som du kan finde lige her ->.
  Mønstret på nederdelen er Sigma Skirt fra Papercut Patterns, som du kan finde lige her ->. (Mønstret er uden foer, det har jeg selv konstrueret.)


  We often hear that linen is boring - but it doesn't have to be!
  In particular the knitted linen and wovens with weight and structure apart from the traditional wovens makes linen a lot more interesting. 

  Here we have 2 variations of non boring linen in a nice and elegant non boring combo.

  The blouse is made of organic linen knit i a deep navy tone. It has a smooth but slightly 'knotted' structure, because it's made from twisted yarns, which makes it stronger and more durable. 

  This linen knit is not elastic, so it will go out of shape when stretched and not retract.
  To get the best result I used fusible bias tape in armholes and neck line, and I used clear elastic in the shoulder seams. 
  After wearing it I usually steam it back in to shape, where it has 'bumps' on elbows and bust. This way it's nice and ready again without (unnecessary) washing just to get it back into shape.

  The skirt is also made of organic linen - in the same blue color as the knit.
  It's a rather heavy and coarse twill weave, which is great for trousers, jackets and, like here, skirts. I lined it to make it work better with stockings and to help avoid folds and wrinkles when sitting down. It does not at all wrinkle in the same way a regular linen weave does - due to the twill weave and the weight which adds a more soft drape to it.

  Both knit and twill is made of GOTS certified organic linen, and they are both made by German Lebenskleidung. The linen is from north of France, and is cultivated in organic certified environments. They are spun, woven/knitted and dyed in Austria, also with GOTS certification, so you'll hardly find a fabric that is more sustainable and pure natural. 

  You can see our entire range of organic linen in the shop here. 
  I've also made a simple blouse in the white knit, which you can see here.

  For the blouse I used Lark Tee from Grainline Studio - available here ->
  For the skirt I used Sigma Skirt form Papercut Patterns - available here ->
  (The skirt is unlined, so I added the lining myself.)   Foto: @thorafotografi

 • Astrid ♡

  Scroll down for English...

  Jeg har syet en buksedragt!

  Ikke alene er det den første buksedragt, jeg har syet - det er også den første buksedragt, jeg vist nogensinde har haft på udenfor et prøverum. Den sidste tror jeg ikke, det bliver.

  Mønstret er Astrid fra franske Coralie Bijasson, som du kan finde lige her.
  Coralies mønstre er et forholdsvis nyt bekendtskab for mig, og hun laver altså nogle ret fine mønstre, som tager udgangspunkt i klassiske snit og detaljer med et moderne og feminint touch.

  Tilbage til buksedragten. Jeg ville gerne have tyngde og hold i den, så det ikke blev sådan en fin og flagrende sag. Jeg kredsede ret længe om hylderne før valget faldt på den her tunge og bløde blanding af lyocell (tencel) og viscose med lidt stræk.
  Og tung blev den, buksedragten. Måske også lidt tungere end jeg lige havde regnet med, når man står med 2,5 meter af den fra top til tå. Omvendt så fik jeg præcis det udtryk jeg gik efter med de brede ben, der ikke 'slasker' sammen, men holder snittet og det lidt 'kassede' look.

  En lidt tyndere og lettere viscose, tencel eller uld vil også være oplagte valg - jeg tænker at der skal laves en udgave med ærmer i en let uld til vinter, og måske også et forsøg med lidt smallere ben, for de er altså meget brede.

  Jeg har taget 15-20 cm af benlængden, så stofforbruget kan godt skrues lidt ned, hvis du ikke har laaange ben eller går med 20 cm hæle til dagligt.
  Ellers er den lavet helt som den er uden tilretninger i str 38.

  Den er forholdsvis ukompliceret at sy og vejledningen er nem at gå til med illustrationer trin for trin, som sagtens kan følges hvis man ikke er skarp til det franske.

  For en gangs skyld har jeg ladet knapperne bære en del af udtrykket. Jeg er ellers typen der typisk holder knapper så usynlige som muligt med funktion som den primære rolle. Men de her fine halvkugle knapper i antik messing skulle altså have en synlig plads på et eller andet, og det blev så her. Vi har dem i butikken i flere størrelser, både flade og halvkugle, og også i guld og sølv, hvis det sku' være. Et par stykker af dem (inkl denne her) er i webshoppen her.

  Og nå ja, så er der den der ting med buksedragter... Lige så behagelig og rar den er at have på, ligeså irriteret kan man blive på den, når den skal af, hvis man fx bare lige skal en tur på toilet...så begrænset væskeindtag må anbefales med buksedragt på.

  Mini mig spottede hurtigt et farvematch, så hun kom med på et billede i sin fine forlængede aime comme Mistral syet i Lulu viscosecrepe.


  I made myself a jumpsuit!

  Not only the first one I made, but also the first one I've ever worn outside a fitting room.
  And probably not the last.

  The pattern is Astrid from French Coralie Bijasson, which you'll find here.
  Coralie's patterns is a relatively new acquaintance for me, and she really makes som great patterns with classics added a modern and feminine touch.

  Back to the jumpsuit. I wanted it to have some weight and a rather firm structure, and I went up and down the shelves quite a few times before I chose this heavy and soft lyocell (tencel) and viscose blend with stretch.
  And it got some weight. Maybe also a little heavier, than expected, when you pull on 2,5 meter of it from top to toe. But I really got the look I wanted.

  A lighter viscose, tercel or wool would be great choices as well - I'm thinking a sleeved version in a light wool for winter - maybe with the legs a bit narrower.

  I cut 15-20 cm of the length of the legs, so the amount of fabric can be reduced if you don't have really looong legs or wear 20 cm heels.
  Besides that, it's a size 38 with no adjustments at all.

  It's not a complicated thing to sew, and the instructions are clear and straightforward with illustrated step by step guidance, which can easily be followed even if French isn't your best companion.

  For once I let the buttons be part of the look. Normally I'm the type who keeps buttons at a functional level and keep them as invisible as possible. But these very fine antique metallic ones needed a visible function somewhere, which ended up being here. We have them in different sizes and metallics in the store, and a few of them, including this one, also in the webshop.

  Oh, and then there is this thing with jumpsuits... Comfortable and nice they are to wear, but rather unpractical to get off - when going to the toilet for example...so don't drink and wear jumpsuits!

  Mini Me spotted a color match, so she sneaked in to a picture in her maxi aime comme Mistral made in Lulu viscose crepe.

  Foto: @thorafotografi

1-10 of 29

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3